X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART
K+E หมึกพิมพ์ออฟเซ็ท
K+E เป็นบริษัทในเครือ FLINT GROUP และเป็นผู้ผลิตหมึกพิมพ์ออฟเซ็ทรายใหญ่ของโลก และเป็นผู้นำหมึกพิมพ์ในตลาดโซนยุโรปและสหรัฐอเมริกา บริษัทฯมีฐานการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO 12647-2 และ ISO 2846-1 เกี่ยวกับงานพิมพ์ อยู่ที่ประเทศเยอรมันนี
ดูรายละเอียด
VARN น้ำยาทางการพิมพ์
Varn เป็นผู้นำในการผลิตเคมีภัณฑ์ทางการพิมพ์ อาทิเช่น น้ำยาฟาวเท่น, น้ำยาล้างทำความสะอาด, แป้งพ่น และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์เลือกใช้เฉพาะส่วนผสมที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยบริษัทฯ มีฐานการผลิตในประเทศอังกฤษ, ออสเตรเลีย และ มาเลเซีย
ดูรายละเอียด
DAY ผ้ายางทางการพิมพ์
Day International เป็นผู้นำในการผลิตผ้ายางสำหรับงานพิมพ์ คุณภาพมาตรฐานระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผ้ายางสามารถรองรับงานพิมพ์และประเภทวัสดุได้หลากหลาย เช่น การพิมพ์หนังสือพิมพ์ การพิมพ์ระบบออฟเซทธรรมดาและยูวี ทั้งแบบป้อนม้วน (webfed) และป้อนแผ่น (sheetfed)  
ดูรายละเอียด