X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART

เครื่องตัดฉลาก สติกเกอร์ JINGWEI

เครื่องตัดดิจิตอลไดคัท JWEI รุ่น LST03-0806-RM with EOT
JWEI (Jingwei) รุ่น LST03-0806-RM with EOT คือเครื่องตัดดิจิตอลไดคัท ที่มีการเพิ่มเติมเครื่องมือ Electronic Oscillating Tool ที่สามารถตัดวัสดุได้หนาขึ้นถึง 6 มิลลิเมตร รองรับวัสดุขนาด 800 x 600 มิลลิเมตร มีเครื่องมือในการทำงานรวม 6 เครื่องมือ สามารถทำงานพร้อมกันได้โดยไม่ต้องหยุดเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือ
เหมาะสำหรับงาน ตัดกล่องบรรจุภัณฑ์ ตัดกระดาษลูกฟูก ตัดการ์ด ตัดจั่วปัง ตัดการ์ด ตัดนามบัตร ตัดแท็กสินค้า ฯลฯ
ดูเพิ่มเติม
เครื่องตัดดิจิตอลไดคัท JWEI รุ่น LST03-0806-RM
Jwei (Jingwei) รุ่น LST03-0806-RM คือ เครื่องตัดดิจิตอลไดคัท มาพร้อมระบบป้อนวัสดุอัตโนมัติ รองรับการตัดวัสดุขนาด 800 x 600 มิลลิเมตร ความหนาสูงสุด 600 แกรม มาพร้อม 5 เครื่องมือในการทำงาน
เหมาะสำหรับ ตัดกล่องบรรจุภัณฑ์ ตัดการ์ด ตัดนามบัตร ตัดแท็กสินค้า ตัดสติกเกอร์ ฯลฯ

 
ดูเพิ่มเติม
เครื่องตัดดิจิตอลไดคัท JWEI รุ่น LST-0604-RM
Jwei (Jingwei) รุ่น LST-0604-RM คือ เครื่องตัดดิจิตอลไดคัท มาพร้อมระบบป้อนวัสดุอัตโนมัติ รองรับการตัดวัสดุขนาด 600 x 400 มิลลิเมตร ความหนาสูงสุด 600 แกรม มาพร้อม 5 เครื่องมือในการทำงาน
เหมาะสำหรับ ตัดกล่องบรรจุภัณฑ์ ตัดการ์ด ตัดนามบัตร ตัดแท็กสินค้า ตัดสติกเกอร์ ฯลฯ
ดูเพิ่มเติม