X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART

เครื่องยิงกาวอัตโนมัติ FELIX

เครื่องยิงกาวอัตโนมัติ FELIX รุ่น Felix Gluer Combo
เครื่องยิงกาวอัตโนมัติ FELIX รุ่น Felix Gluer Combo เป็นเครื่องยิงกาวอัตโนมัติ สามารถทำงานได้สองฝั่ง มีระบบลิฟท์วางชิ้นงาน 4 ตัว ที่ทำงานพร้อมเซ็นเซอร์ความปลอดภัย สามารถวางจำนวนชิ้นงานซ้อนกันได้สูงถึง 500 mm. มีให้เลือกหลายขนาด เหมาะสำหรับวัสดุที่หลากหลายเช่น กระดาษลูกฟูก กระดาษแข็ง โฟมชนิดต่างๆ ผ้าสักหลาด อื่นๆ
ดูเพิ่มเติม
เครื่องยิงกาวอัตโนมัติ FELIX รุ่น Felix Gluer Single
เครื่องยิงกาวอัตโนมัติ FELIX รุ่น Felix Gluer Single เป็นเครื่องยิงกาวอัตโนมัติขนาดกะทัดรัด ทำงานด้านเดียว มีระบบลิฟท์วางชิ้นงาน 2 ตัว ที่ทำงานพร้อมเซ็นเซอร์ความปลอดภัย สามารถวางจำนวนชิ้นงานซ้อนกันได้สูงถึง 500 mm. มีให้เลือกหลายขนาด เหมาะสำหรับวัสดุที่หลากหลายเช่น กระดาษลูกฟูก กระดาษแข็ง โฟมชนิดต่างๆ ผ้าสักหลาด อื่นๆ
ดูเพิ่มเติม
เครื่องยิงกาวอัตโนมัติ FELIX รุ่น Felix Gluer One
เครื่องยิงกาวอัตโนมัติ Felix รุ่น Felix Glur One เป็นเครื่องยิงกาวอัตโนมัติขนาดกะทัดรัด มีระบบวางชิ้นงาน 2 ตัวที่ทำงานพร้อมกับ Pin กำหนดตำแหน่ง สามารถวางจำนวนชิ้นงานซ้อนกันได้สูงถึง 150 mm. รองรับงานขนาดใหญ่สุดที่ 1050 x 750 mm. (1งาน) หรือ 500 x 750 mm. (2งาน) เหมาะสำหรับวัสดุที่หลากหลายเช่น กระดาษลูกฟูก กระดาษแข็ง โฟมชนิดต่างๆ ผ้าสักหลาด อื่นๆ
ดูเพิ่มเติม