X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART
ร่วมงานกับเรา
 
บริษัท เนชั่นไวด์ จำกัด ให้ความสำคัญกับบุคลากรเสมอ เพราะเราเชื่อว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จะเป็นกำลังสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงาน และ ส่งเสริมความสามัคคีภายในองค์กร เช่น การฝึกอบรมพนักงานงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และ  งานท่องเที่ยวประจำปี
 
ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นๆให้แก่พนักงาน เช่น โบนัสประจำปี, ค่าทำงานล่วงเวลา (โอที), ประกันรถยนต์, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการมาตรฐานอื่นๆ
 
ปัจจุบัน บริษัทต้องการรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรองรับการเติบโดของบริษัทในอนาคต
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
1)  พนักงานขายเครื่องพิมพ์  Inkjet  และ  เครื่องตัด  Digital Cutter

หน้าที่โดยสังเขป

-ขายสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่อง  UV Inkjet & Digital cutter
-ดูแลลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบใน เขตกรุงเทพและปริมณฑล
-ออกหาลูกค้าใหม่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-รักษาฐานลูกค้าเก่า / เข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และคอยช่วยเหลือลูกค้าเมื่อมีปัญหา
-จัดทำแผนงานงานขายและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ขายเครื่องพิมพ์  Inkjet หรือเครื่องตัด Digital cutter  หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
-สื่อสารชัดเจน มีทักษะการเจรจา / มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
-มีทักษะด้าน Program ที่ใช้ตกแต่งรูปภาพ Photoshop /  Ai / 3D Max จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2)  Sales Supervisor   (ดูแลผลิตภัณฑ์กลุ่ม  Pre-Press)

หน้าที่โดยสังเขป

-ดูแลและบริหารพนักงานขายในทีมเพื่อสร้างยอดขายตามที่บริษัทกำหนด
-ช่วยพนักงานในทีมนำเสนอขายสินค้าในเขตที่รับผิดชอบ
-ออกพบลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
-สร้างยอดขายและแรงจูงใจให้กับพนักงานขายในทีม
-วิเคราะห์การขาย คู่แข่ง วางแผนการขาย จัดทำแผนการส่งเสริมการขาย เพื่อรายงานต่อผู้จัดการ
-วางแผนกลยุทธ์ ในการขยายฐานลูกค้า ใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย
-ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของทีมขายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานขายและการบริการลูกค้า
- ติดตามการทำงานของทีมงาน และฝึกพัฒนาศักยภาพของทีมขาย

คุณสมบัติ

-เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์การคุมทีมงานขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
-มีประสบการณ์ขาย /การออกตลาดหาลูกค้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี
-ถ้ามีประสบการณ์ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Pre-Press หรือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์ / อุสาหกรรมการพิมพ์  จะพิจรณาเป็นพิเศษ

3)  ช่างเทคนิค Technician

หน้าที่โดยสังเขป

-ติดตั้ง / ซ่อม / สอนวิธีการใช้งาน และดูแลเครื่องให้กับลูกค้า
-เตรียมอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนออกให้บริการลูกค้า
-แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ร่วมกับเครื่อง CTP / Digital Printing / Inkjet และ Cutting เป็นต้น
-จัดทำรายงานสรุปผลการปฎิบัติงานในแต่ละวันให้กับผู้บังคับบัญชา
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

​-เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิ ปวส. – ป.ตรี  สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ / สาขาคอมพิวเตอร์ / อิเล็คทรอนิคส์ / ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-บุคลิกภาพดี กระตือรือร้น มุ่งมั่น อดทน รับผิดชอบสูง มนุษย์สัมพันธ์ดี
-มีทักษะด้านProgram ที่เกี่ยวข้องในการทำงานของเครื่อง / สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี    มีทักษะการเจรจาต่อรอง / ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
-สามารถเดินทางไปซ่อมเครื่องลูกค้า ต่างจังหวัดได้
 
หากสนใจร่วมงานกับเรา สามารถสมัครงานได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือ ส่งอีเมล์แนบ  Resume มาได้ที่  [email protected]
ติดต่อ คุณอัครเดช (บอย) โทร 02-332-4470